زمانی که پست چی بودم

از هر پنج نامه یک نامه را پاره می کردم

دست خودم نبود

نمی توانستم این عادت بدم را ترک کنم

این که همه به نامه هایشان برسند کمی مسخره به نظر می آمد

تصور کن اگر من این کار را نمی کردم چه اتفاقی می افتاد

جهانی پر از نامه ، خط ، نوشته ،

بی هیچ قرارِملاقاتی

نامه یعنی مرگ ِ در آغوش کشیدن

جای بوسیدن ، کلمات را قورت دادن

فکر کن آدم ها بی آن که نگاهشان به هم باشد

همه ی دوستت دارم هایشان را بنویسند


رسول ادهمی


@susuyekhiyal


رسول ادهمی‌را عاشقم:)

منبع : زوایای پنهان تُنگ بلور |نامه یعنی مرگ آغوش
برچسب ها : نامه ,نامه یعنی